Indkaldelse til den ordinære generalforsamling i Dansk Parodontologisk Selskab 10. marts 2018

Den ordinære generalforsamling i Dansk Parodontologisk Selskab afholdes den 10. marts 2018 på ARoS, ARoS Allé 2, klokken 15.30 i Restauranten (ARoS Wine and Food Hall).

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Kassererens beretning og fremlæggelse af revideret årsrapport
  4. Indkomne skriftligt begrundede forslag
  5. Fastsættelse af næste års kontingent
  6. Valg af medlemmer til bestyrelse og af to suppleanter
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Vel mødt !