Bo Danielsen

Skolechef,Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere
Københavns Universitet