Persondatapolitik

Formålet med Dansk Parodontologisk Selskabs persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter personoplysninger. 

Denne persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, når du er medlem og når du bruger vores hjemmeside. I persondatapolitikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m.

Du bør læse denne persondatapolitik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i persondatapolitikken, som du ikke kan acceptere. Her på www.periodont.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af vores persondatapolitik. 

Dataansvarlig

Dendataansvarlig for behandling af dine personoplysninger er:

Dansk Parodontologisk Selskab
c/o Bo Danielsen
Robert Jacobsens Vej 76, 6. 3.
2300 København S

CVR: 15654805
Telefon: 5182 3859
info@periodont.dk

Dansk Parodontologisk Selskab er, i forbindelse med vores behandling af personoplysninger, underlagt flere lovgivninger vi skal følge, herunder blandt andet Databeskyttelsesforordningen samt de supplerende bestemmelser i Databeskyttelsesloven, Indsamlingsloven og Bogføringsloven. Der er derfor ofte flere hensyn vi er pålagt at tage i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, afhængig af hvordan du interagerer med Dansk Parodontologisk Selskab. Dette tilstræber vi at beskrive på gennemsigtig vis i denne politik, så du ved hvilke oplysninger vi behandler, hvorfor og hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Alle spørgsmål vedrørende vorespersondatapolitik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til info@periodont.dk 

Formål med behandlingen af dine personoplysninger

Afhængig af om du er medlem eller måske blot bruger af vores hjemmeside, er vi forpligtede til at behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som forening. Dette gælder både ved håndtering af dine eventuelle køb af ydelser hos os, og/eller når vi skal administrere dit eventuellemedlemskab hos os. Det kan også være ved din brug af vores kurser, vores medlemsservice og/eller i forbindelse med vores kontakt med dig generelt. 

Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:

Vi indsamler de oplysninger, du selv giver os, når du er medlem eller kunde hos os. Det samme gælder, hvis du hjælper os som frivillig ved en af vores aktiviteter. I disse tilfælde indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig, hvis du oplyser os om dem: Navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato. På samme mådeindsamler vi også dine betalingsoplysninger, hvis du tilmelder dig kurser og arrangementer hos os.

Når du besøger vores hjemmeside og klikker dig rundt i vores univers, indsamler vi oplysninger om din adfærd på vores hjemmeside. Vi gør brug af ”cookies” og andre tekniske løsninger til at styre login samt til at indsamle webstatistik. Vi behandler ikke information om brugeradfærd på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer.Du kan indstille din browser til at informere dig, når du modtager en cookie, således, at du altid har mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere den. Du kan også vælge helt at slå funktionen fra. Hvis du gør det, så vil hjemmesiden dog ikke fungere optimalt. Du kan læse vores cookiepolitik her https://periodont.dk/cookiepolitik/.

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Helt konkret bruger vi dine personoplysninger til forskellige formål afhængig af, om du er medlem, eller om du blot er bruger af vores hjemmeside.

Er du medlem hos os, anvender vi for eksempel dine personoplysninger til at:

  • kunne administrere dit medlemsforhold
  • kunne administrere dine Indbetalinger – kontingent og kursusgebyrer
  • kunne sende dig nødvendig information om dit medlemskab
  • kunne sende dig relevant information om vores kurser og møder
  • stille funktionaliteterne på vores hjemmeside, herunder tilmelding til vores kurser/møder, til rådighed for dig
  • fremsende ordrebekræftelser til dig
  • svare på dine eventuelle spørgsmål og efterkomme dine anmodninger
  • kunne udføre dine tilmeldinger

Er du alene bruger af vores hjemmeside, anvender vi fx dine personoplysninger til at:

  • kunne stille funktionaliteterne på vores hjemmeside til rådighed for dig
  • optimere vores hjemmesides indretning

Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig (behandlingsgrundlag)?

Nårdu bliver medlem hos os eller indgår anden form for aftale med os, så behandler vi dine almindelige personoplysninger til netop det pågældende formål. Vi kan også behandle dine almindelige personoplysninger, hvis du fx har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os. Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysningerer Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig, eller for at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.

Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige personoplysninger fordi, vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger.

I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig. Det kan fx være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i Bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører.

Er du ikke medlem hos os, men fx blot bruger af vores hjemmeside, har vi – i begrænset omfang – brug for at kunne administrerede oplysninger, som du selv afgiver til brug for fx cookie-håndtering som beskrevet ovenfor.

For at sikre et tilstrækkeligt niveau af sikkerhed har vi implementeret firewalls og andre tekniske sikkerhedsforanstaltninger. Disse vil registrere forskellige former for oplysninger i forbindelse med din anvendelse af vores hjemmeside og andre elektroniske services, eksempelvis hvilke IP-adresser, der har besøgt vores hjemmeside, hvorfra en modtaget e-mail stammer, mv. Disse elektroniskeoplysninger kan i visse tilfælde være personoplysninger.

 Deling af dine personoplysninger

Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os fx med udførelsen af dine tilmeldinger, eller som bistår os med vores IT-drift, hosting, mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører, vores tekniske support og vores bank.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger efter nedenstående regler:

Er du medlem, sletter vi ikke de oplysninger, der er indtastet i vores medlemsdatabase.

Dine rettigheder

Indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os på info@periodont.dk kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

Berigtigelse og sletning

Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi ikke har mulighed for at imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger

Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger, gennemføre dine tilmeldinger etc.

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klagetil Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

Denne persondatapolitik er seneste opdateret 25. januar 2019.af Dansk Parodontologisk Selskab, 25. januar 2019